Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

O projekcie

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki realizuje w okresie 01.10.2019 r.- 30.09.2022 r. projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni” (ZPRU).

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
  • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
  • poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Projekt ZPRU skierowany jest do studentów oraz pracowników uczelni, którzy mogą skorzystać ze wsparcia oferowanego w projekcie w ramach następujących modułów:

MODUŁ 1 - dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb poziomie wyższym do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

MODUŁ 2 - podnoszenie kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

MODUŁ 3 - realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów

MODUŁ 4 - wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier

MODUŁ 6 - działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni

MODUŁ 6 - wsparcie informatyczne w zarządzaniu dydaktyką na uczelni

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 3 474 323,88 PLN.

ENGLISH VERSION

Warsaw School of Computer Science carries out project Integrated University Development Program" (ZPRU) in the period 01.10.2019 r.- 30.09.2022.

The aim of the project is to:

  • increase the competencies of students and staff at a higher educational level which meets the need to economy, labour market and society
  • support organizational changes and increase the competencies of staff within a higher educational system
  • improvement accessibility of international syllabus to Polish and foreign students.

The total amount of co-financing the Project from the EU funds amounts 3 474 323,88 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego